De opvang van uw kind bij De Oogappelboom kan betaald worden uit het persoons gebonden budget (PGB) van uw kind.


Voor meer informatie over het persoons gebonden budget kunt u contact opnemen met De Oogappelboom of uw gemeente.


weekend

vrijdag 17.30/18.30 uur - zondag 16.30/17.30 uur                         

€ 633


etmaal door de week

10.00-10.00 uur of van 19.00-19.00 uur                              

€ 282


dagopvang door de week                                               

10.00 uur - 19.00 uur

€ 172


opvang 1 kind alleen, per uur                                      

€ 34
                                                        Disclaimer            Algemene Voorwaarden             Privacy Statement